Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 12/16/2020
Nummer:2020-13
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
agendapunt 09: benodigde capaciteit voorbereiding bestuurlijke herindeling fase 1.
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 december 2020.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620200644: Ontheffen en benoemen gemeentlijke afgevaardigden Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
(3 stukken ter inzage)
0720200654: Ontheffen en benoemen raadscommissies.
(3 stukken ter inzage)
0820200643: Benoemen 2e plaatsvervangend griffier.
(3 stukken ter inzage)
20200609: Benodigde capaciteit voorbereiding bestuurlijke herindeling fase 1
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1020200552: Instemmen met concept herindelingsontwerp gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
(5 stukken ter inzage)
1120200598: Vast te stellen Arhi protocol
(3 stukken ter inzage)
12Begrotingswijzigingen.
13Rondvraag.
14Sluiting.
De voorzitter,