Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 03/04/2021
Nummer:2021-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 januari 2021.
04Hamerstukken:
agendapunt 07: Vaststellen Auditplan 2020 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2020.
agendapunt 08: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van R-Net fietsenstallingen, R-Net abri’s, R-Net meubilair
en het beter toegankelijk maken van de haltes voor ouderen en mindervaliden.
agendapunt 09::Beschikbaar stellen krediet voor toegekende Subsidie Extern Advies Warmtetransitie.
agendapunt 12:Vaststellen van de Privacyverordening en -beleid gemeente Hellevoetsluis 2021.
agendapunt 13:Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende
maatregelen.
agendapunt 14: Vaststellen verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021.
agendapunt 16: Instemmen met compensatie sportverenigingen.
05Lijst van ingekomen stukken.
06Opheffen geheimhouding Allonge samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Hellevoetsluis en Holding Farm Frites B.v..
0720210051: Vaststellen Auditplan 2020 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2020.
HAMERSTUK

(3 stukken ter inzage)
0820210016: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van R-Net fietsenstallingen, R-Net abri’s, R-Net meubilair
en het beter toegankelijk maken van de haltes voor ouderen en mindervaliden.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
0920200734: Beschikbaar stellen krediet voor toegekende Subsidie Extern Advies Warmtetransitie.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
20200650: Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving.
(8 stukken ter inzage)
1120200744: Instemmen met de zienswijze op de TURAP 2 2020 van Syntrophos.
(4 stukken ter inzage)
1220200736: Vaststellen van de Privacyverordening en -beleid gemeente Hellevoetsluis 2021.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1320200571: Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1420210065: Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021.
HAMERSTUK

(3 stukken ter inzage)
1520210066: Benoemen in raadscommissies.
(3 stukken ter inzage)
1620210054:
Instemmen met compensatie Sportverenigingen.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
17Begrotingswijzigingen.
18Rondvraag.
19Sluiting.
De voorzitter,