Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 05/11/2022
Nummer:2022-00
Agenda Status:Definitief
Tijd: 07:30:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen besluitenlijst (de besluitenlijst van 20 april 2022 wordt in de raadsvergadering van 25 mei 2022 vastgesteld).
0420220133: Vaststellen van de Besturingsvisie, Dienstverleningsconcept en de I-Visie.
(5 stukken ter inzage)
05Begrotingswijzigingen.
06Rondvraag.
07Sluiting.
De voorzitter,