Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-02
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 02/23/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 8, 9, 12, ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
01.Gemeente Albrandswaard sluit zich aan bij actiecomité Raden in Verzet.
Punt 01. Gemeente Albrandswaard sluit zich aan bij actiecomité Raden in Verzet.pdfPunt 01. Gemeente Albrandswaard sluit zich aan bij actiecomité Raden in Verzet.pdf
02.VNG ledenbrief 21 007 Onmichannel strategie en wetsvoorstel wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Punt 02. VNG ledenbrief 21 007 Onmichannel strategie en wetsvoorstel wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.PDFPunt 02. VNG ledenbrief 21 007 Onmichannel strategie en wetsvoorstel wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.PDF
03.VNG ledenbrief 21 008 bekendmaking-ontbreken tegenkandidaten voor vng bestuur en cies.
Punt 03. VNG ledenbrief 21 008 bekendmaking-ontbreken tegenkandidaten voor vng bestuur en cies.pdfPunt 03. VNG ledenbrief 21 008 bekendmaking-ontbreken tegenkandidaten voor vng bestuur en cies.pdf
04.VNG ledenbrief 21 009 start consultatie herijking gemeentefonds.
Punt 04. VNG ledenbrief 21 009 start consultatie herijking gemeentefonds.pdfPunt 04. VNG ledenbrief 21 009 start consultatie herijking gemeentefonds.pdf
05.VNG ledenbrief 21 010 inzake kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen ondersteuningsverklaringen op 3 en 4 februari 2021.
Punt 05. VNG ledenbrief 21 010  inzake kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen ondersteuningsverklaringen op 3 en 4 februari 2021.pdfPunt 05. VNG ledenbrief 21 010 inzake kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen ondersteuningsverklaringen op 3 en 4 februar.pdf
06.Punt 06. VNG Ledenbrief 21 011 Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021
Punt 06. VNG Ledenbrief 21 011 Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021.pdfPunt 06. VNG Ledenbrief 21 011 Nazending voor Buitengewone ALV 12 februari 2021.pdf
07.Aangenomen motie inzake huishoudelijke ondersteuning door de gemeenteraad Hof van Twente op 19 januari 2021.
Punt 07. Aangenomen motie inzake huishoudelijke ondersteuning door de gemeenteraad Hof van Twente op 19 januari 2021..pdfPunt 07. Aangenomen motie inzake huishoudelijke ondersteuning door de gemeenteraad Hof van Twente op 19 januari 2021..pdf
08.Waardeanalyse van de gemeente hellevoetsluis op te stellen omgevingsvisie buitengebied hellevoetsluis, rapportage kuipercompagnons.
Punt 08. Waardeanalyse van de gemeente hellevoetsluis op te stellen omgevingsvisie buitengebied hellevoetsluis, rapportage kuipercompagnons..pdfPunt 08. Waardeanalyse van de gemeente hellevoetsluis op te stellen omgevingsvisie buitengebied hellevoetsluis, rapportage k.pdf
09.Reactie Omgevingsvisie Buitengebied Hellevoetsluis.
Punt 09.  Reactie Omgevingsvisie Buitengebied Hellevoetsluis.pdfPunt 09. Reactie Omgevingsvisie Buitengebied Hellevoetsluis.pdf
10.Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen.
Punt 10. Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen.pdfPunt 10. Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen.pdf
11.Boomfeestdag Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente.
Punt 11. Boomfeestdag Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente.pdfPunt 11. Boomfeestdag Groene schoolkaart van de basisscholen in uw gemeente.pdf
12.T.a.v. het College van B & W en de gemeenteraad_ Brandbrief i.v.m. noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorst.
Punt 12. T.a.v. het College van B & W en de gemeenteraad_ Brandbrief i.v.m. noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorst.pdfPunt 12. T.a.v. het College van B & W en de gemeenteraad_ Brandbrief i.v.m. noodklok voor buitendieren door sneeuw en streng.pdf
13.Kadernota 2022 + besluit, 1e Wijziging Begroting 2021 + besluit en overzicht zienswijzen op begrotingswijzing 2021.
Punt 13. Kadernota 2022 + besluit, 1e Wijziging Begroting 2021 + besluit en overzicht zienswijzen  op begrotingswijzing 2021.pdfPunt 13. Kadernota 2022 + besluit, 1e Wijziging Begroting 2021 + besluit en overzicht zienswijzen op begrotingswijzing 2021.pdf
14. Verslag van 'Stadskanaal door de ondergrens De Analyse'.
Punt 14. Verslag van 'Stadskanaal door de ondergrens De Analyse'.pdfPunt 14. Verslag van 'Stadskanaal door de ondergrens De Analyse'.pdf
15.VNG ledenbrief 21 012 VNG ondertekent Actieagenda Wonen.
Punt 15. VNG ledenbrief 21 012 VNG ondertekent Actieagenda Wonen.pdfPunt 15. VNG ledenbrief 21 012 VNG ondertekent Actieagenda Wonen.pdf
16.Punt 16. VNG Nieuwsledenbrief 21 013 inzake coronacrisis nr. 25.
Punt 16. VNG ledenbrief 21 013 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 25.pdfPunt 16. VNG ledenbrief 21 013 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 25.pdf
17.INretail brief aan gemeenten inzake corona actualisatie detailhandelsbeleid + rapport Dynamiek door beleid corona update.
Punt 17. INretail brief aan gemeenten inzake corona actualisatie detailhandelsbeleid + rapport Dynamiek door beleid corona update.pdfPunt 17. INretail brief aan gemeenten inzake corona actualisatie detailhandelsbeleid + rapport Dynamiek door beleid corona u.pdf
18. Brief PZH inzake goedkeuring raadsbesluiten 1ste en 2de begrotingswijziging.
Punt 18. Brief PZH inzake goedkeuring raadsbesluiten 1ste en 2de begrotingswijziging.pdfPunt 18. Brief PZH inzake goedkeuring raadsbesluiten 1ste en 2de begrotingswijziging.pdf
19.Brief van minszw over TONK en TOZO.
Punt 19. Informatie over TONK en TOZO.pdfPunt 19. Informatie over TONK en TOZO.pdf
20.VNG Nieuwsledenbrief 21 015 coronacrisis nr. 26.
Punt 20. VNG Nieuwsledenbrief  21 015 coronacrisis nr. 26.pdfPunt 20. VNG Nieuwsledenbrief 21 015 coronacrisis nr. 26.pdf
De griffier, de voorzitter,; De griffier, de voorzitter,