Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-01
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 12/08/2020


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 2, 3, 17, 25 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.



Diverse ingekomen stukken:
01. Aangenomen motie door de gemeenteraad Bergen op 29 10 2020 inzake Zorgen uitrol 5G.
Punt 01. Aangenomen motie door de gemeenteraad Bergen op 29 10 2020 inzake Zorgen uitrol 5G.pdfPunt 01. Aangenomen motie door de gemeenteraad Bergen op 29 10 2020 inzake Zorgen uitrol 5G.pdf
02. Brief SVHW inzake aanbieding 1e Wijziging Begroting 2021.
Punt 02. Brief  SVHW inzake aanbieding 1e Wijziging Begroting 2021.pdfPunt 02. Brief SVHW inzake aanbieding 1e Wijziging Begroting 2021.pdf
03. Dringend verzoek afscheid nemen Zwarte Piet!
Punt 03. Dringend verzoek afscheid nemen Zwarte Piet!.pdfPunt 03. Dringend verzoek afscheid nemen Zwarte Piet!.pdf
04. Overlast en gezondheidsrisico's door houtkachels.
Punt 04. Overlast en gezondheidsrisico's door houtkachels.pdfPunt 04. Overlast en gezondheidsrisico's door houtkachels.pdf
05. VNG ledenbrief 20 082 _inwerkingtreding-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-twm.
Punt 05. VNG ledenbrief 20 082 _inwerkingtreding-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-twm.pdfPunt 05. VNG ledenbrief 20 082 _inwerkingtreding-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-twm.pdf
06. VNG 20 084 coronaledennieuwsbrief_actuele-ontwikkelingen-coronacrisis.
Punt 06. VNG 20 084 coronaledennieuwsbrief_actuele-ontwikkelingen-coronacrisis.pdfPunt 06. VNG 20 084 coronaledennieuwsbrief_actuele-ontwikkelingen-coronacrisis.pdf
07. VNG ledenbrief_20 085 vng-model-verordening-bekostiging-leerlingenvervoer-nieuw.
Punt 07. VNG ledenbrief_20 085 vng-model-verordening-bekostiging-leerlingenvervoer-nieuw.pdfPunt 07. VNG ledenbrief_20 085 vng-model-verordening-bekostiging-leerlingenvervoer-nieuw.pdf
08. VNG Ledenbrief 20 088 inzake Data delen en open maken.
Punt 08. VNG Ledenbrief 20 088  inzake Data delen en open maken.pdfPunt 08. VNG Ledenbrief 20 088 inzake Data delen en open maken.pdf
09. Aangenomen motie door de gemeenteraad van Vlaardingen op 12 november 2020 inzake -sluit zich aan bij Actiecomité Raden in Verzet.
Punt 09. Aangenomen motie door de gemeenteraad van Vlaardingen op 12 november 2020 inzake -sluit zich aan bij Actiecomité  Raden in Verzet.pdfPunt 09. Aangenomen motie door de gemeenteraad van Vlaardingen op 12 november 2020 inzake -sluit zich aan bij Actiecomité R.pdf
10 Aangenomen motie door de gemeenteraad Hof van Twente d.d. 6 oktober 2020 inzake 500 vluchtelingenkinderen.
Punt 10. Aangenomen motie door de gemeenteraad Hof van Twente d.d. 6 oktober 2020 inzake 500 vluchtelingenkinderen.pdfPunt 10. Aangenomen motie door de gemeenteraad Hof van Twente d.d. 6 oktober 2020 inzake 500 vluchtelingenkinderen.pdf
11. Woonoverlast Korenaar 78 door stoken van hout met carboleum.
Punt 11.  Woonoverlast Korenaar 78 door stoken van hout met carboleum..pdfPunt 11. Woonoverlast Korenaar 78 door stoken van hout met carboleum..pdf
12. Belangrijke cijfers en gegevens vuurwerkverbod.
Punt 12. Belangrijke cijfers en gegevens vuurwerkverbod.pdfPunt 12. Belangrijke cijfers en gegevens vuurwerkverbod.pdf
13. Brief aan gemeentebesturen inzake 150 miljoen lokale culturele infrastructuur_V4.pd
Punt 13. Brief aan gemeentebesturen inzake 150 miljoen lokale culturele infrastructuur_V4.pd.pdfPunt 13. Brief aan gemeentebesturen inzake 150 miljoen lokale culturele infrastructuur_V4.pd.pdf
14. Bezwaarschrift inzake situatie Molenweg.
Punt 14. Ontvangstbevestiging bezwaarschrift inzake situatie Molenweg.pdfPunt 14. Ontvangstbevestiging bezwaarschrift inzake situatie Molenweg.pdf
15. Betreft coronacrisis extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur.
Punt 15. Betreft coronacrisis extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur..pdfPunt 15. Betreft coronacrisis extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur..pdf
16. Onderwerp verzoek minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels.
Punt 16. Onderwerp verzoek minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels..pdfPunt 16. Onderwerp verzoek minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties interbestuurlijk toezicht brandveiligheid .pdf
17. Financieel toezicht in verband met herindeling.
Punt 17. Financieel toezicht in verband met herindeling.pdfPunt 17. Financieel toezicht in verband met herindeling.pdf
18. Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte modelmotie.
Punt 18. Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte modelmotie.pdfPunt 18. Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte modelmotie.pdf
19. VNG ledenbrief 20 090 Ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen.
Punt 19. VNG ledenbrief 20 090 Ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen.pdfPunt 19. VNG ledenbrief 20 090 Ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen.pdf
20.VNG ledenbrief inzake maatregelen lockdown.
Punt 20. VNG ledenbrief inzake maatregelen lockdown.pdfPunt 20. VNG ledenbrief inzake maatregelen lockdown.pdf
21. VNG ledenbrief 20 089 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 21. inzake regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten jongeren.
Punt 21. VNG ledenbrief 20 089 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 21.pdfPunt 21. VNG ledenbrief 20 089 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 21.pdf
22. VNG ledenbrief Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten.
Punt 22. VNG ledenbrief Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten.pdfPunt 22. VNG ledenbrief Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten.pdf
23. VNG ledenbrief 20 093 coronacrisis nr. 22.inzake tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.
Punt 23. VNG ledenbrief 20 093 coronacrisis nr. 22.pdfPunt 23. VNG ledenbrief 20 093 coronacrisis nr. 22.pdf
24. VNG ledenbrief 20 094 Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma.
Punt 24. VNG ledenbrief 20 094 Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma.pdfPunt 24. VNG ledenbrief 20 094 Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma.pdf
25. VNG ledenbrief Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw) + bijlage kan niet gevonden worden.
Punt 25. ledenbrief Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw) + bijlage kan niet gevonden worden.pdfPunt 25. ledenbrief Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw) + bijlage kan niet gevonden .pdf

26. Rapport inzake nader onderzoek naar verdringing.
Punt 26. Rapport inzake nader onderzoek naar verdringing.pdfPunt 26. Rapport inzake nader onderzoek naar verdringing.pdf
27. De laatste stand van zaken omtrent de GRJR en de MVS gemeenten.
Punt 27. De laatste stand van zaken omtrent de GRJR en de MVS gemeenten.pdfPunt 27. De laatste stand van zaken omtrent de GRJR en de MVS gemeenten.pdf
28. Ter kennisname afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG.
Punt 28. Ter kennisname afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG.pdfPunt 28. Ter kennisname afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG.pdf

29. De aangenomen motie door de gemeenteraad Westvoorne op d. d.16 november 2020.
Punt 29. De aangenomen motie door de gemeenteraad Westvoorne op d. d.16 november 2020.pdfPunt 29. De aangenomen motie door de gemeenteraad Westvoorne op d. d.16 november 2020.pdf



De griffier, de voorzitter,