Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-07
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 09/03/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen ten behoeve van de commissie AZM van 23 september 2021.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210372 : Mei-circulaire 2021
(Brok, M. den )

(9 stukken ter inzage)
0220210399 : Achtervang borging leningen woningcorporaties
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
03concept verslag agendacommissie van 30 augustus 2021.pdfconcept verslag agendacommissie van 30 augustus 2021.pdf
044b.vergaderschema 2022 CONCEPT 1.pdf4b.vergaderschema 2022 CONCEPT 1.pdf