Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:12-12-19/05
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 11/13/2019


Wij stellen u voor deze (aanvullende) lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 1, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 22 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
1.VNG Ledenbrief 19 094 inzake Arbeidsvoorwaarden voor de onderkand van de arbeidsmarkt-Geactualiseerd gemeentelijk standpunt
VNG Ledenbrief 19 094 inzake Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt-Geactualiseerd gemeentelijk standpunt.pdfVNG Ledenbrief 19 094 inzake Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt-Geactualiseerd gemeentelijk standpunt.pdf
2.Mail burgerinitiatief 4 11 19 inzake ruimte in regels
Mail burgerinitiatief 4 11 19 inzake ruimte in regels_Redacted.pdfMail burgerinitiatief 4 11 19 inzake ruimte in regels_Redacted.pdf
3.Gemeente Rheden 29 10 19 inzake Motie Trap op trap af
Gemeente Rheden 29 10 19 inzake Motie Trap op trap af_Redacted.pdfGemeente Rheden 29 10 19 inzake Motie Trap op trap af_Redacted.pdf
4.Mail Info@Parent Elimination 05 11 19 inzake bedreigingen jegens jeugdwerkers
Mail Info@Parent Elimination 05 11 19 inzake bedreigingen jegens jeugdwerkers_Redacted.pdfMail Info@Parent Elimination 05 11 19 inzake bedreigingen jegens jeugdwerkers_Redacted.pdf
5.Mail Info@Parent Elimination betreft Reactie Samenwerkingsverband 6 11 19
Mail Info@Parent Elimination betreft Reactie Samenwerkingsverband 6 11 19 _Redacted.pdfMail Info@Parent Elimination betreft Reactie Samenwerkingsverband 6 11 19 _Redacted.pdf
6.Gedeputeerde Staten PZH inzake Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018.
Gedeputeerde Staten PZH inzake Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018_Redacted.pdfGedeputeerde Staten PZH inzake Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018_Redacted.pdf
7.VNG Ledenbrief 19 091 inzake Principes voor de digitale samenleving
VNG Ledenbrief 19 091 inzake _principes-voor-de-digitale-samenleving.pdfVNG Ledenbrief 19 091 inzake _principes-voor-de-digitale-samenleving.pdf
8.VNG Ledenbrief 19 097 Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies
VNG Ledenbrief 19 097 Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies.pdfVNG Ledenbrief 19 097 Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies.pdf
9.VNG Ledenbrief Mobiliteit + bijlage regionale mobiliteitsprogramma's
VNG Ledenbrief Mobiliteit + bijlage regionale mobiliteitsprogramma's.pdfVNG Ledenbrief Mobiliteit + bijlage regionale mobiliteitsprogramma's.pdf
10.VNG Ledenbrief Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars
VNG Ledenbrief Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars.pdfVNG Ledenbrief Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars.pdf
11.Mail Info@Parent Elimination betreft Reactie Samenwerkingsverband 6 11 19 op beschuldiging van agresse, intimidatie en geweld richting jeugdbescherming
Mail Info@Parent Elimination betreft Reactie Samenwerkingsverband 6 11 19 Redacted..pdfMail Info@Parent Elimination betreft Reactie Samenwerkingsverband 6 11 19 Redacted..pdf
12.Aangenomen motie gemeente Duiven 'Samen trap-op trap-af'
Aangenomen motie gemeente Duiven 'Samen trap-op trap-af'.pdfAangenomen motie gemeente Duiven 'Samen trap-op trap-af'.pdf
13.Beantwoording Artikel 37 RvO vragen D66 de exoot Japanse Duizendknoop
Beantwoording Artikel 37 RvO vragen D66 de exoot Japanse Duizendknoop.PDFBeantwoording Artikel 37 RvO vragen D66 de exoot Japanse Duizendknoop.PDF
14.Email Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis 21 11 19 inzake schrijven aan wethouder Spoon inzake bestuur Vestingdagen Hellevoetsluis
Email Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis 21 11 19 inzake schrijven aan wethouder Spoon inzake bestuur Vestingdagen Hellevoetsluis.pdfEmail Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis 21 11 19 inzake schrijven aan wethouder Spoon inzake bestuur Vestingdagen Hellev.pdf
15.Stichting EHS 26 11 19 inzake brief aan gemeentebesturen en gemeenteraadsleden over 5G
Stichting EHS 26 11 19 inzake brief aan gemeentebesturen en gemeenteraadsleden over 5G.pdfStichting EHS 26 11 19 inzake brief aan gemeentebesturen en gemeenteraadsleden over 5G.pdf
16.VNG Ledenbrief 19 099 inzake Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
VNG Ledenbrief 19 099 inzake Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.pdfVNG Ledenbrief 19 099 inzake Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.pdf
17.Nederlandse Vereniging voor Raadsleden betreft Herfstbrief 2019
Herfstbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en bijlagen.pdfHerfstbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en bijlagen.pdf
18.Brief gedeputeerde Vermeulen 15 11 19 aan Provinciale Staten inzake FinanciŽle druk gemeenten
Brief gedeputeerde Vermeulen 15 11 19 aan Provinciale Staten inzake FinanciŽle druk gemeenten.pdfBrief gedeputeerde Vermeulen 15 11 19 aan Provinciale Staten inzake FinanciŽle druk gemeenten.pdf
19.Mail Gemeente Bergen op Zoom 29 11 19
Mail Gemeente Bergen op Zoom 29 11 19 inzake Motie FinanciŽle problemen door de Rijksoverheid.pdfMail Gemeente Bergen op Zoom 29 11 19 inzake Motie FinanciŽle problemen door de Rijksoverheid.pdf
20.VNG Ledenbrief 19 101 inzake Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019
VNG Ledenbrief 19 101 inzake Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019.PDFVNG Ledenbrief 19 101 inzake Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019.PDF
21.Motie gemeente Grave 29 11 19 inzake Ontwikkeling gemeentefonds
Motie gemeente Grave 29 11 19 inzake Ontwikkeling gemeentefonds.PDFMotie gemeente Grave 29 11 19 inzake Ontwikkeling gemeentefonds.PDF
22.VNG Ledenbrief 19 102 inzake VNG publicatie Handhaving door en voor gemeenten (2019)
VNG Ledenbrief 19 102 inzake VNG publicatie Handhaving door en voor gemeenten (2019).PDFVNG Ledenbrief 19 102 inzake VNG publicatie Handhaving door en voor gemeenten (2019).PDF
23.Mail Gemeente Pijnacker-Nootdorp 27 11 19 inzake Brief aan gemeenteraden over motie Gemeentefonds
Mail Gemeente Pijnacker-Nootdorp 27 11 19 inzake Brief aan gemeenteraden over motie Gemeentefonds.pdfMail Gemeente Pijnacker-Nootdorp 27 11 19 inzake Brief aan gemeenteraden over motie Gemeentefonds.pdf
24.Motie gemeente Leeuwarden inzake afschaffen Verhuurdersheffing
Motie gemeente Leeuwarden inzake afschaffen Verhuurdersheffing.pdfMotie gemeente Leeuwarden inzake afschaffen Verhuurdersheffing.pdf
De griffier, de voorzitter,