Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2022-01
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 12/15/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210639 : Uitwerkings- en wijzigingsplan Veerhaven
(Schop, P.)

(3 stukken ter inzage)
0220210657 : Reactie op rapport kinderombudsman
(Velde. H. van der )

(3 stukken ter inzage)
03 Concept verslag Agendacommissie 13 december 2021.
verslag agendacommissie concept.pdfverslag agendacommissie concept.pdf